Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Po 851/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wolsztynie w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

VIII SA/Wa 1008/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w R. w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata z naruszeniem prawa

IV SA/Po 667/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu im. A. M. w P. w przedmiocie zwolnienia z opłaty za studia

VIII SA/Wa 1007/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata z naruszeniem prawa

II SAB/Po 145/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora uczelni A w przedmiocie przedłużenia studiów doktoranckich;

II SA/Rz 637/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zamiaru likwidacji gimnazjum w miejscowości P.

II SA/Wa 1047/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

II SA/Wa 511/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VIII SA/Wa 767/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

skarg M. M. oraz Prokuratora Prokuratury Okręgowej w R. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata

II SA/Sz 418/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji do Spraw Pomocy Materialnej Uniwersytetu w przedmiocie stypendium naukowego
1   Następne >   +2   +5   +10   69