Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wr 1910/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Akademii Medycznej we W. w przedmiocie odmowy przyjęcia na I rok studiów;