Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Po 738/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Międzywydziałowej Odwoławczej Komisji Stypendialnej [...] w przedmiocie stypendium socjalnego

II SA/Wa 704/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego