Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA 698/92 - Wyrok NSA z 1993-05-13

Skarga Krystyny K. i Tadeusza G. na uchwałę Rady Gminy w S. w sprawie zatwierdzenia ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego.

SA/Wr 1197/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-10-14

Skarga Wojewody (...) na uchwałę nr LIV/346/92 Rady Miejskiej w W. w przedmiocie aneksu do planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla M. M. w W. i na podstawie art. 207 par. 3 w związku z art. 2l6a par. 1 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

III ARN 45/93 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1993-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy wydania decyzji lokalizacyjnej na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) na postanowienie NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie SA/Lu 217/93~