Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA 346/93 - Wyrok NSA z 1995-06-09

skargę Mirosława L. i innych na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego.

III ARN 18/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-08-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy (...) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 2829/94~ oddala rewizję nadzwyczajną.

VI SA 13/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-09-25

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie z odwołania Andrzeja P. od decyzji Burmistrza Miasta K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr 2299/5, po rozpoznaniu w dniu 25 września 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych /Dz.U. nr 122 poz. 593/, o następującym brz...

VI SA 20/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-12-04

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Apelacyjnej W. Grudzieckiego w sprawie z odwołania Mieczysława P. oraz Łucji i Stefana Sz. od decyzji Prezydenta Miasta E. nr ANB/U/7324/105/95 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o...