Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 1662/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego

II SA/Kr 1572/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

II SA/Kr 1495/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania decyzji w sprawie czasowego odebrania zwierząt

II SA/Kr 1227/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia

II SA/Kr 20/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej

II SA/Kr 1162/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

II SA/Kr 1163/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Kr 1444/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uznania nieruchomości za wspólnotę gruntową

II SA/Kr 769/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1728/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wyłączenia gruntu z produkcji rolnej
1   Następne >   +2   +5   7