Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 64/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji o [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej

II GZ 105/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej bez numeru w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

II GSK 112/14 - Wyrok NSA z 2015-03-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

GZ 100/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy wydania licencji detektywa

GZ 101/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji sygn. akt [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej

GZ 129/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-15

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości sygn. akt DO IV 561/66/03 w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza

II GSK 938/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza i wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej

II GZ 62/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-05

Zażalenie na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustanowienia tłumaczem przysięgłym

II GZ 100/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zawieszenia adwokata w czynnościach zawodowych

II GZ 109/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku A. P.von S. o wymierzenie organowi kary grzywny na podstawie art. 54 § 2 p.p.s.a.
1   Następne >   +2   +5   +10   23