Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 2830/16 - Wyrok NSA z 2018-09-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

VIII SA/Wa 454/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. w przedmiocie wydania negatywnej opinii o osobie ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony