Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 2955/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Wniosek w przedmiocie ograniczenia ze sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Kr 441/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 252/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OZ 86/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-13

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

II SA/Ke 500/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Ke 541/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ke 607/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości

II SA/Ke 917/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 518/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Ke 136/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości po wznowieniu postępowania administracyjnego I
1   Następne >   +2   +5   +10   100