Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SAB/Gd 182/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego

III SAB/Gd 115/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego

II SAB/Bk 12/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby zawartej w propozycji pracy

II SAB/Bk 19/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie nienadania biegu odwołaniu od decyzji o zwolnieniu ze służby

II SA/Op 116/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego pełnienie służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu

I OSK 264/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie propozycji zatrudnienia

I OSK 1280/16 - Wyrok NSA z 2018-04-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SAB/Kr 9/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

III SAB/Kr 23/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia

IV SAB/Po 10/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Policji w przedmiocie wydania decyzji
1   Następne >   2