Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 189/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego od

III SA/Łd 414/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego od

III SA/Gd 519/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu

III SA/Kr 89/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści