Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

SA/Gd 1655/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-11-16

skargę na decyzję Okręgowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie związku schorzenia ze służbą wojskową.

SA/Gd 2269/95 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1995-09-21

skarga do Sądu Ubezpieczeń Społecznych.~Ponieważ skarżący wnosi o ustalenie, że cukrzyca na którą zachorował w wojsku pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową i łączy z tym roszczenia odszkodowawcze to właściwym do rozpatrzenia jego skargi jest Sąd Ubezpieczeń Społecznych.~Z tych przyczyn skarga jako niedopuszczalna na podstawie art. 204 par. Kpa podlega odrzuceniu.