Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GZ 73/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr 111/05 w przedmiocie nałożenia obowiązku rejestracji oraz opłaty z tytułu używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego

GZ 140/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sygn. akt DK 267/2003 w przedmiocie odmowy zmiany koncesji

II SA/Sz 55/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-02-25

Skarga M. R. na czynność Poczty Polskiej w przedmiocie zawiadomienia w sprawie opłaty abonamentowej

GZ 30/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-13

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

II GZ 13/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług...

II GZ 50/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II GZ 112/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rezerwac...

II GSK 2059/13 - Wyrok NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zwrotu podania w sprawie ustalenia warunków dostępu do budynków

II GSK 20/07 - Wyrok NSA z 2007-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie umorzenia postępowania koncesyjnego na rozpowszechnianie programu radiowego

II GZ 26/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Nr w przedmiocie wprowadzenia oferty określającej ramowe warunki umów o dostępie do pętli abonenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   18