Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GZ 112/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rezerwac...

II GSK 20/07 - Wyrok NSA z 2007-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie umorzenia postępowania koncesyjnego na rozpowszechnianie programu radiowego

II GZ 133/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , Nr [...] w przedmiocie zmiany i zatwierdzenia 'Ramowej oferty o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połącze...

II GZ 8/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i [...] Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na decyzje Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 1/ nr [...] 2/ nr [...

II GZ 187/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika w sprawie ze [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania rezerwacji częstotliwości w ...

II GZ 18/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu oferty określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej

II GZ 24/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ; nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania rezerwacji częstotliwości bez przeprowadzania przetargu, z przeznacze...

II GZ 91/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty nr [...] (249) w przedmiocie uchylenia decyzji zmieniającej i zatwierdzającej Ramową ofertę o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie kanalizacji kablowej po...

II GZ 28/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ; nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania rezerwacji częstotliwości bez przeprowadzania przetargu, z przeznaczeniem...