Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

I SA 1681/92 - Wyrok NSA z 1993-10-08

skargę Rady Dzielnicy-Gminy w W. na orzeczenie nadzorcze Wojewody (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej opłat administracyjnych za czynności urzędowe.

SA/Wr 935/93 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-29

skargę Władysława D. - pełnomocnika inicjatorów referendum gminnego w L. Z. na uchwałę Rady Miasta i Gminy w L. Z. w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie przynależności do mających powstać powiatów.