Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

SA/Rz 1109/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-12-05

Sprawa ze skargi Gminy-Miasto R. na wydane z upoważnienia Wojewody (...) rozstrzygnięcie nadzorcze w przedmiocie odstąpienia przez Gminę

SA/Bk 393/95 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1995-03-17

Wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego.

II SA 105/95 - Postanowienie NSA z 1995-04-24

skargę Pawła O. na uchwałę Rady Gminy (...) w przedmiocie odwołania i wyboru prezydenta miasta oraz na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru wiceprezydentów miasta.

III ARN 21/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej (...) w przedmiocie uznania obiektów przyrodniczych za pomniki przyrody ożywionej na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu SA/Wr 1801/94~