Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 2397/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Gminy B. i K. M. za zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 176/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi K. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 2614/15 - Wyrok NSA z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie statutu Związku Międzygminnego

II OSK 1468/15 - Wyrok NSA z 2015-09-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. M. na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego