Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II OSK 1142/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II OSK 963/05 - Wyrok NSA z 2005-10-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II OSK 1036/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas określony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 1406/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

IV SA/Wa 2855/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

V SA/Wa 1351/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy wobec stwierdzenia, że wniosek jest niedopuszczalny

V SAB/Wa 21/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody ... w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się;

V SA/Wa 1358/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

V SA/Wa 1865/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości uchyla zaskarżone postanowienie

V SA/Wa 1888/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości;
1   Następne >   +2   +5   +10   100