Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 2130/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1621/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania

I SA/Wa 1099/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie nabycia z mocy prawa nieruchomości

I SA/Wa 1411/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 866/04 - Wyrok NSA z 2004-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przywrócenia własności nieruchomości

II OSK 200/13 - Wyrok NSA z 2014-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2240/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej

I SAB/Wa 206/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie przywrócenia własności nieruchomości

I SA/Wa 971/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 643/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zwrotu wniosku
1   Następne >   +2   4