Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SAB/Wa 517/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia, iż nieruchomość nie podpadała pod działanie przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej

II SA/Gd 422/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia niezabudowanej nieruchomości rolnej na własność Skarbu Państwa do właściwego organu

I OSK 1883/13 - Wyrok NSA z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 568/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

IV SAB/Wa 188/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OSK 1317/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01

Skargi kasacyjne J.K., W.T., M.N., B.B. i W.K. od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

II SA/Ke 77/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej umowę nabycia części gospodarstwa rolnego

II SA/Ke 91/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ke 230/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego w zamian za rentę

II SAB/Rz 122/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi A. N., A. H., A. N., A. N., B. K., G. N., J. M. N., J. N. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. S., J. M. N., K. N., K. K., K. M., M. N., M. N., M. M. i W. P. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -
1   Następne >   +2   +5   +10   100