Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 2051/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

skarg B. M. oraz J. M., Z. M. i B. G. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 482/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1213/18 - Wyrok NSA z 2018-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania

I OSK 166/17 - Wyrok NSA z 2018-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego