Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

GSK 33/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

SA/Sz 1059/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie klasyfikacji taryfowej towaru