Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II OSK 2349/16 - Wyrok NSA z 2018-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń do celów sportowych