Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 449/18 - Wyrok NSA z 2018-09-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg K.Ś. na postanowienia SKO w Krakowie , nr. [...] , nr. [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zasiłku celowego i zasiłku okresowego

II SA/Op 113/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania odpisu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie

II SA/Łd 530/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 531/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 688/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczenia z opieki zdrowotnej

II SA/Łd 690/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Bk 409/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Rz 771/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Rz 641/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia, że kwota przyznana w formie pomocy rzeczowej jest świadczeniem nienależnie pobranym i ustalenia terminu jego zwrotu

II SA/Rz 214/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie naliczenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   4