Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

III SA/Kr 2056/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 1656/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-25

skarg K. K. na postanowienia SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania skargi oddala.

III SA/Kr 978/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 2058/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie radcy prawnego i zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 1150/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 985/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania wniosku o przyznanie zasiłku celowego według właściwości

III SA/Kr 1154/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-01

skarg B. I. na postanowienia SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania skargi oddala.

III SA/Kr 901/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia w postaci gorącego posiłku stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji

II SA/Kr 1174/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-10

skarg M. P. na postanowienia SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 691/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO, w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji
1   Następne >   +2   +5   11