Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

II SA/Rz 20/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie 10 % dodatku dla rodziny zastępczej