Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OZ 257/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Go 836/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 473/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Rz 231/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Starosty [...] nr [...].

IV SA/Wr 281/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego

II SA/Bd 850/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-05-13

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Bd 559/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-21

Wniosek w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I OSK 374/06 - Wyrok NSA z 2006-09-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Ł. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Lu 535/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej

I OSK 1227/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-06

Skarga o wznowienie postępowania zakońc...
1   Następne >   +2   +5   +10   71