Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA 1022/93 - Wyrok NSA z 1993-07-23

Skarga Krystyny R. na decyzję Kierownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. w przedmiocie utraty zasiłku dla bezrobotnych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

II SA 1135/93 - Wyrok NSA z 1993-08-05

Skarga Urszuli Ch. na decyzję Kierownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w P. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

SA/Wr 541/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-07-23

Skarga Jerzego P. na decyzję Kierownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Rejonowego Biura Pracy w O.

SA/Wr 16/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-28

skargę Wandy K. na niewydanie przez Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w Z. decyzji administracyjnej w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych.