Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA 1531/94 - Wyrok NSA z 1995-02-06

Skarga Barbary K. na decyzję Kierownika Urzędu Pracy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o prawie do zasiłku dla bezrobotnych i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

II SA 2102/95 - Wyrok NSA z 1995-10-18

Niestawiennictwo w wyznaczonym dniu w Rejonowym Urzędzie Pracy z przyczyn od bezrobotnego niezależnych i niemożność powiadomienia o tym Rejonowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni nie może pozbawić go statusu bezrobotnego.