Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Go 558/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-19

WSA w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski Asesor WSA Jarosław Piątek Protokolant referent stażysta Magdalena Komar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2018 r. sprawy ze sprzeciwu R.K. na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia w całości nienależnie pobranego stypendium

II SA/Rz 891/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty prawa do stypendium

II SA/Bd 20/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego