Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

I SA 1762/92 - Postanowienie NSA z 1993-01-12

skargę Zdzisława M. na nieprzyznanie przez Fundację pomocy finansowej.

III AZP 19/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-18

Skarga Bernarda F. na postanowienie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w przedmiocie potwierdzenia okoliczności podlegania represji karnej z przyczyn politycznych, narodowościowych, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 18 listopada 1993 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny