Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

VI SA/Wa 493/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sportu w przedmiocie odmowy dopuszczenia związku sportowego do udziału w postępowaniu administracyjnym

II GSK 479/08 - Wyrok NSA z 2008-10-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Sportu w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie zawieszenia władz związku

VI SA/Wa 492/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sportu w przedmiocie odmowy dopuszczenia związku sportowego do udziału w postępowaniu administracyjnym

II GSK 620/08 - Wyrok NSA z 2009-01-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Sportu w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie zawieszenia władz związku

II GSK 1960/11 - Wyrok NSA z 2013-01-10

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

VI SA/Wa 1557/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1557/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA 2384/00 - Wyrok NSA z 2002-04-17

skarg Ryszarda W. na decyzje Ministra Gospodarki 1/ w przedmiocie potwierdzenia uprawnień przewodnika turystycznego górskiego sudeckiego.~2/ (...) w przedmiocie potwierdzenia uprawnień pilota wycieczek

GZ 87/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Nr [...] w przedmiocie zaszeregowania obiektu hotelowego

I SA 836/98 - Wyrok NSA z 1998-09-09

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w przedmiocie unieważnienia potwierdzenia uprawnienia do gry w klubie (...) piłkarza (...).
1   Następne >   3