Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 1321/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

II OSK 1426/13 - Wyrok NSA z 2015-01-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zwrotu zażalenia

I SA/Wa 115/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji

VII SAB/Wa 90/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I. umarza postępowanie w przedmiocie bezczynności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; I

VII SA/Wa 1709/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

VII SA/Wa 848/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 740/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia odwołania

II OSK 1062/12 - Wyrok NSA z 2013-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1389/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VII SAB/Wa 103/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi N.Sp. z o.o. w S. w przedmiocie bezczynności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1   Następne >   +2   +5   +10   43