Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

III AZP 14/93 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-10-21

Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:~1. Czy w świetle art. 42 par. 4 i 5 oraz art. 44 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych /Dz.U. nr 35 poz. 155 ze zm./ dopuszczalne jest ustalenie, iż rozstrzygnięcia Komisji Papierów Wartościowych o skreśleniu maklera z listy maklerów oraz o zawieszeniu uprawnień maklerskich, to jest rozstrzygnięcia podejmowane na podstawie art. 16 par. 2 wyżej wym...