Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

III SAB 29/94 - Wyrok NSA z 1995-04-28

Sprawy z zakresu stosunków pomiędzy emitentem obligacji a ich właścicielem należą do sfery stosunków zobowiązaniowych, a minister finansów, reprezentujący Skarb Państwa występuje tu jako podmiot stosunku cywilnoprawnego, a nie jako organ administracji państwowej.~W tych sprawach minister finansów nie wydaje decyzji administracyjnych w rozumieniu art. 104 Kpa, a rozstrzyganie sporów w tym zakresie nie należy do właściwości NSA.