Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 252/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w przedmiocie określenia wysokości wpisu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chojnicach [...] w przedmiocie wyboru ławników

II OZ 308/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-21

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] Nr [...] w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

IV SA/Po 851/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wolsztynie w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

II SA/Go 412/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

IV SA/Wa 568/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w sprawie oddalenia skargi dotyczącej lokalizacji autokomisu

II SAB/Ke 22/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym zobowiązuje Radę Powiatu do rozpoznania wniosku Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w przedmiocie wyrażenia bądź odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną L. K. w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt Radzi...

OSK 1921/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

OSK 1912/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

OSK 1960/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

II OSK 2196/13 - Wyrok NSA z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   73