Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Rz 862/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w L. w przedmiocie zakazu używania jednostek z napędem spalinowym na Jeziorze S. i M.

II SA/Rz 731/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego w przedmiocie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie

II OSK 2332/16 - Wyrok NSA z 2018-09-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą '[...]'