Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 2692/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w N. w przedmiocie skargi na działanie organu

II SA/Rz 238/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 239/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 122/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały