Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 1193/16 - Wyrok NSA z 2018-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

II SA/Sz 177/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

II SA/Bd 865/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

IV SO/Wa 12/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-13

Wniosek A. F. o wymierzenie grzywny [...] Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) za nieprzekazanie skargi wraz z załącznikami oraz akt sprawy