Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VIII SA/Wa 275/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-02

skarg Wójta Gminy [...] i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wystąpienie pokontrolne Wojewody [...] w przedmiocie nie spełnienia wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego

IV SAB/Wa 162/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-12

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku odrzucić wniosek.

I OSK 2225/16 - Wyrok NSA z 2018-07-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Ol 449/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-07-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia

III SA/Gd 187/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności

III SA/Łd 437/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

VIII SA/Wa 386/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w R. znak: [...]

II SA/Ol 419/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia

III SA/Kr 583/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Rektora Uniwersytetu [...] w K. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Ol 418/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia