Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SAB/Wa 403/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 1195/13 - Wyrok NSA z 2013-10-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

II SA/Bd 522/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ochronie danych osobowych i adresowych

I OSK 1426/13 - Wyrok NSA z 2015-03-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy sporządzenia odpisów wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach sprawy dotyczącej ochrony danych osobowych

II SA/Wa 629/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 132/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

II SA/Wa 769/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

II SA/Wa 475/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

II SA/Wa 710/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OZ 820/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   9