Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 649 Sprawy dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa oraz z zakresu ochrony informacji niejawnych X

II SA/Wa 1804/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania