Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

IV SA/Po 1095/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Rz 1057/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

GZ 90/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

II GZ 88/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie odmowy wydania formularza

II GZ 121/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki

II GZ 114/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów leczenia

II GZ 29/07 - Postanowienie NSA z 2007-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , Nr [...] w przedmiocie odmowy refundacji kosztów zakupu sprzętu ...

II GSK 417/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 2115/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VIII SA/Wa 69/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
1   Następne >   +2   +5   +10   19