Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 1945/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

III SA/Wr 415/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-20

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. sp.k w M. na informację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie

V SA/Wa 499/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 475/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

III SA/Wr 238/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie uchylenia decyzji i odmowy przyznania płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

V SA/Wa 260/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Op 494/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

V SA/Wa 189/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie Ministra Inwestycji i Rozwoju) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków unijnych:

VIII SA/Wa 382/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego ARiMR w W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

III SA/Lu 306/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2016
1   Następne >   2