Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

II SA/Op 494/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie interpretacji w zakresie gier losowych

II GSK 998/13 - Wyrok NSA z 2014-09-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydania pisemnej interpretacji

VI SA/Wa 18/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Energii w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

VI SA/Wa 2375/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 2949/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy udzielenia interpretacji indywidualnej