Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Wa 423/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 356/14 - Wyrok NSA z 2014-12-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

I SAB/Wa 640/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

I SAB/Wa 517/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia, iż nieruchomość nie podpadała pod działanie przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej

I SAB/Wa 568/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I OSK 3176/14 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] S.A. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 882/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 567/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania

III SAB/Gd 59/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] po wydaniu wyroku WSA w Gdańsku o sygn. akt II SA/Gd 205/11 1.

II SAB/Sz 35/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   100