Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Bk 85/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty H. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

I SAB/Wa 207/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

II SAB/Łd 97/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Ł. w przedmiocie przekazania organowi wyższej instancji odwołania w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I SAB/Wa 263/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołań

II SAB/Łd 13/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie doręczenia decyzji ze stwierdzeniem ostateczności

II SAB/Po 57/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy O. w przedmiocie warunków zabudowy

I SAB/Bd 4/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie nierozpoznania w terminie wniosku o umorzenie zaległości.

II SAB/Kr 128/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w sprawie legalności i stanu technicznego słupa energetycznego I. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. do wydania aktu administracyjnego w terminie 14 dni; II. stwierdza, że bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. B. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala wniosek o zasądzenie sumy pieniężnej; IV. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Bud...

II SAB/Gl 9/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozwolenia na dobudowę

III SAB/Wr 34/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy
1   Następne >   3