Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II SA/Op 10/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-22

Sprawa ze skargi M. S. w przedmiocie ustalenia obywatelstwa polskiego oraz rzeczywistego stanu cywilnego

II SA/Op 362/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wpisania aktu małżeństwa do księgi małżeństw

II SA/Op 34/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie powołania kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Op 116/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zmiany nazwiska

II SA/Op 605/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie powołania kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Op 44/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Op 229/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Op 327/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Op 35/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego