Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 774/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy sprostowania aktu urodzenia

II OSK 1316/14 - Wyrok NSA z 2016-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie aktów stanu cywilnego

II OSK 2817/14 - Wyrok NSA z 2016-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy uzupełnienia aktu stanu cywilnego

II OSK 154/15 - Wyrok NSA z 2016-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy uzupełnienia aktu zgonu

II OSK 152/15 - Wyrok NSA z 2016-07-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy uzupełnienia aktu zgonu

II OSK 209/15 - Wyrok NSA z 2016-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie odmowy sprostowania treści aktów zgonu

II OSK 2641/14 - Wyrok NSA z 2016-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy uzupełnienia i sprostowania aktu zgonu

III SA/Gd 651/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany imienia i nazwiska

II OSK 3232/14 - Postanowienie NSA z 2016-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisania wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia

IV SA/Wa 581/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy transkrypcji aktu urodzenia
1   Następne >   2