Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 248/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego;

IV SA/Po 804/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia rodzinnego